Základné informácie - IV. SLOVENSKO-ČESKÉ DNI DAŇOVÉHO PRÁVA

IV. SLOVENSKO-ČESKÉ DNI DAŇOVÉHO PRÁVA
Právnická fakulta
Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
Prejsť na obsah
Téma:
1. Zdaňovanie virtuálnych platidiel a digitálnych služieb
2. COVID – 19 a iné aktuálne výzvy pre daňové právo

Hlavným cieľom stretnutia slovenských a českých odborníkov z oblasti daní a daňového práva bude prezentovanie výsledkov výskumnej činnosti, výmena poznatkov a podnetná akademická diskusia o vplyvoch aktuálnych spoločenských problémov a vývojových trendov v oblasti moderných technológií na daňové právo a ich reflexii v daňovo-právnej regulácii.

Rokovací jazyk konferencie: slovenský, český
© UPJŠ v Košiciach, Právnická fakulta, 2021
Návrat na obsah