Základné informácie - V. SLOVENSKO-ČESKÉ DNI DAŇOVÉHO PRÁVA

V. SLOVENSKO-ČESKÉ DNI DAŇOVÉHO PRÁVA
Právnická fakulta
Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
Prejsť na obsah
Dátum konania konferencie: 05.–06. jún 2023

Téma: Daňové právo a nové javy v ekonomike

Konferencia bude zameraná na aktuálne výzvy, ktorým daňové právo čelí, či už z pohľadu postupujúcej digitalizácie, zvyšujúcej sa intenzity používania virtuálnych mien a rozvíjajúcich sa aktivít v rámci zdieľanej ekonomiky, alebo iných celospoločenských výziev, akými sú napr. dopady ustupujúcej pandémie COVID-19, opatrení prijímaných na kompenzáciu enormného nárastu cien energií či ochrany životného prostredia v podobe domácich i celoeurópskych projektov.

Rokovací jazyk konferencie: slovenský, český
© UPJŠ v Košiciach, Právnická fakulta, 2023
Návrat na obsah