Registračný systém - V. SLOVENSKO-ČESKÉ DNI DAŇOVÉHO PRÁVA

V. SLOVENSKO-ČESKÉ DNI DAŇOVÉHO PRÁVA
Právnická fakulta
Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
Prejsť na obsah
Prihlásenie: najneskôr do 05.05.2023

Prihlasovanie je možné výlučne cez priložený formulár, ktorý je nutné odoslať v tomto termíne na e-mailovú adresu: filip.balazi@student.upjs.sk
© UPJŠ v Košiciach, Právnická fakulta, 2023
Návrat na obsah