Registračný systém - IV. SLOVENSKO-ČESKÉ DNI DAŇOVÉHO PRÁVA

IV. SLOVENSKO-ČESKÉ DNI DAŇOVÉHO PRÁVA
Právnická fakulta
Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
Prejsť na obsah
Prihlásenie: najneskôr do 15. 5. 2021

Prihlasovanie je možné výlučne cez nasledujúci formulár.

Nakoľko Vám organizátor musí vystaviť faktúru na úhradu konferenčného poplatku, prosíme Vás o riadne vyplnenie všetkých fakturačných údajov.Ak sa prihlasujete v mene vysielajúcej právnickej osoby,
je potrebné súčasne s registráciou zadávať aj fakturačné údaje vysielajúcej školy/organizácie.

fyzická osoba                právnická osoba
© UPJŠ v Košiciach, Právnická fakulta, 2021
Návrat na obsah