Program konferencie - V. SLOVENSKO-ČESKÉ DNI DAŇOVÉHO PRÁVA

V. SLOVENSKO-ČESKÉ DNI DAŇOVÉHO PRÁVA
Právnická fakulta
Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
Prejsť na obsah
Program konferencie:

Bude upresnený
© UPJŠ v Košiciach, Právnická fakulta, 2023
Návrat na obsah