Program konferencie - IV. SLOVENSKO-ČESKÉ DNI DAŇOVÉHO PRÁVA

IV. SLOVENSKO-ČESKÉ DNI DAŇOVÉHO PRÁVA
Právnická fakulta
Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
Prejsť na obsah
Program konferencie:
16. 6. 2021 (streda)

14,00 – 15,00
Registrácia účastníkov
15,00 – 15,30
Otvorenie konferencie (úvodné slovo)
15,30 – 17,30
Rokovanie
od 19,00
Diskusia pri okrúhlom stole


17. 6. 2021 (štvrtok)

09,30 – 10,00
Registrácia účastníkov
10,00 – 12,30
Rokovanie
12,30 – 13,30
Prestávka (obed)
13,30 – 16,45
Rokovanie
16,45 – 17,15
Zhrnutie rokovacieho dňa


18. 6. 2021 (piatok)

09,30 – 12,15
Rokovanie
12,15 – 13,15
Zhrnutie a ukončenie konferencie
© UPJŠ v Košiciach, Právnická fakulta, 2021
Návrat na obsah