Organizačný výbor - V. SLOVENSKO-ČESKÉ DNI DAŇOVÉHO PRÁVA

V. SLOVENSKO-ČESKÉ DNI DAŇOVÉHO PRÁVA
Právnická fakulta
Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
Prejsť na obsah
Organizačný výbor:
doc. JUDr. Miroslav Štrkolec, PhD.
JUDr. Anna Vartašová, PhD.
Ing. Karolína Červená, PhD.
Mgr. Bc. Filip Baláži
Mgr. Elena Lazoríková
JUDr. Adrián Popovič, PhD.
JUDr. Jozef Sábo, PhD.
JUDr. Ladislav Hrabčák, PhD.
JUDr. Soňa Simić

Kontakt
JUDr. Anna Vartašová, PhD.
anna.romanova@upjs.sk

Adresa organizačného výboru:
Katedra finančného práva, daňového práva a ekonómie
UPJŠ v Košiciach, Právnická fakulta
Kováčska 26
040 75 Košice
Slovenská republika
© UPJŠ v Košiciach, Právnická fakulta, 2023
Návrat na obsah