Organizačný výbor - IV. SLOVENSKO-ČESKÉ DNI DAŇOVÉHO PRÁVA

IV. SLOVENSKO-ČESKÉ DNI DAŇOVÉHO PRÁVA
Právnická fakulta
Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
Prejsť na obsah
Organizačný výbor:
JUDr. Anna Vartašová, PhD.
Ing. Karolína Červená, PhD.
JUDr. Jozef Sábo, PhD.
JUDr. Adrián Popovič, PhD.
JUDr. Monika Stojáková, PhD.
JUDr. Ladislav Hrabčák
Mgr. Radka Štefánová
Mgr. Soňa Simič
Mgr. Natália Antušová

Kontakt
JUDr. Anna Vartašová, PhD.
anna.romanova@upjs.sk

Adresa organizačného výboru:
Katedra finančného práva, daňového práva a ekonómie
UPJŠ v Košiciach, Právnická fakulta
Kováčska 26
040 75 Košice
Slovenská republika
© UPJŠ v Košiciach, Právnická fakulta, 2021
Návrat na obsah