Odovzdávanie príspevkov - V. SLOVENSKO-ČESKÉ DNI DAŇOVÉHO PRÁVA

V. SLOVENSKO-ČESKÉ DNI DAŇOVÉHO PRÁVA
Právnická fakulta
Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
Prejsť na obsah
Príspevky je potrebné odovzdávať výlučne vo formáte podľa priloženého vzoru a dodržať tam uvedené pokyny.
Rozsah príspevku: 10 – 15 normostrán.
Text článku je potrebné odovzdať najneskôr do 31. 7. 2023.

Organizátori si vyhradzujú právo nezaradiť do zborníka príspevok, ktorý nebude rešpektovať stanovené pokyny alebo nebude súvisieť s témou konferencie, ako aj príspevky zaslané po stanovenom termíne.

Zasielanie príspevkov: príspevky je nutné odoslať v stanovenom termíne na e-mailovú adresu filip.balazi@student.upjs.sk
© UPJŠ v Košiciach, Právnická fakulta, 2023
Návrat na obsah