Odovzdávanie príspevkov - IV. SLOVENSKO-ČESKÉ DNI DAŇOVÉHO PRÁVA

IV. SLOVENSKO-ČESKÉ DNI DAŇOVÉHO PRÁVA
Právnická fakulta
Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
Prejsť na obsah
Príspevky je potrebné odovzdávať podľa priloženého vzoru a dodržať tam uvedené pokyny.
Rozsah príspevku: 10 – 15 normostrán.
Text článku je potrebné odovzdať najneskôr do 31. 7. 2021.

Organizátori si vyhradzujú právo nezaradiť do zborníka príspevok, ktorý nebude rešpektovať stanovené pokyny alebo nebude súvisieť s témou konferencie, ako aj príspevky zaslané po stanovenom termíne.

Zasielanie príspevkov: príspevky je nutné odoslať výlučne cez nasledujúci formulár.
© UPJŠ v Košiciach, Právnická fakulta, 2021
Návrat na obsah