Úvod - V. SLOVENSKO-ČESKÉ DNI DAŇOVÉHO PRÁVA

V. SLOVENSKO-ČESKÉ DNI DAŇOVÉHO PRÁVA
Právnická fakulta
Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
Prejsť na obsah
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Právnická fakulta,
Katedra finančného práva, daňového práva a ekonómie

Vás srdečne pozýva na

„V. SLOVENSKO-ČESKÉ DNI DAŇOVÉHO PRÁVA“
 
v rámci ktorých sa uskutoční
medzinárodná vedecká konferencia

tematicky zameraná na:

Daňové právo a nové javy v ekonomike“.

V. slovensko-české dni daňového práva sa uskutočnia v dňoch

05.06.2023 – 07.06.2023

v priestoroch Právnickej fakulty
Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

© UPJŠ v Košiciach, Právnická fakulta, 2023
Návrat na obsah