Dôležité termíny - IV. SLOVENSKO-ČESKÉ DNI DAŇOVÉHO PRÁVA

IV. SLOVENSKO-ČESKÉ DNI DAŇOVÉHO PRÁVA
Právnická fakulta
Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
Prejsť na obsah
1. Registrácia účastníkov (prihláška) a odoslanie pracovných názvov príspevkov: najneskôr do 15. 5. 2021

2. Úhrada konferenčného poplatku: najneskôr do 31. 5. 2021

3. Odovzdanie príspevkov na uverejnenie v zborníku v súlade s pokynmi na spracovanie príspevkov: najneskôr do 31. 7. 2021.
© UPJŠ v Košiciach, Právnická fakulta, 2021
Návrat na obsah