Dôležité termíny - V. SLOVENSKO-ČESKÉ DNI DAŇOVÉHO PRÁVA

V. SLOVENSKO-ČESKÉ DNI DAŇOVÉHO PRÁVA
Právnická fakulta
Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
Prejsť na obsah
1. Registrácia účastníkov (prihláška) a odoslanie pracovných názvov príspevkov: najneskôr do 05.05.2023

2. Úhrada konferenčného poplatku: najneskôr do 01.06.2023

3. Odovzdanie príspevkov na uverejnenie v zborníku v súlade s pokynmi na spracovanie príspevkov: najneskôr do 31.07.2023
© UPJŠ v Košiciach, Právnická fakulta, 2023
Návrat na obsah